Opsesivno-kompulzivni anxiety poremećaj – wikipedia

Opsesivno-kompulzivni poremećaj se sa podjednakom učestalošću javlja kod muškaraca i beck’s anxiety inventory test pdf žena. Prvi simptomi poremećaja se u proseku nešto ranije uočavaju kod beck’s anxiety inventory test pdf muškaraca (uglavnom u detinjstvu ili adolescenciji) nego kod žena (u ranim dvadesetim godinama). Zato se kod nekih žena OKP javlja i tokom trudnoće, iako se simptomi OKP-a kod već obolelih trudnica mogu i pogoršati. Pogoršanje simptoma nalazimo i tokom predmenstrualnog perioda kod žena. [4]

Prvi simptomi poremećaja se kod oba pola obično javljaju u beck’s anxiety inventory test pdf detinjstvu (oko desete godine života) ili u ranom odraslom dobu(u srednjim dvadesetim godinama). Nije neobično da se oboljenje javi i kod deteta mlađeg beck’s anxiety inventory test pdf od pet godina. Simptomi OKP-a se izuzetno retko javljaju kod lica starijih od 35 beck’s anxiety inventory test pdf godina. Osnovni simptomi su osećanje prisile, borba protiv nametnutih misli i radnji i svest o nelogičnosti beck’s anxiety inventory test pdf i besmislenosti simptoma. [5]

„U zavisnosti od uzrasta razlikuju se i načini kojima se beck’s anxiety inventory test pdf osoba bori protiv nametnutog. Deca u mlađim uzrastima nisu svesna besmislenosti prisilnih simptoma kojima beck’s anxiety inventory test pdf se brane od strepnje. Nešto starija deca svesna su toga i bore se, pokazuju otpor. Adolescenti preduzimaju i izvesne protivmere kako bi se odbranili, dok odrasle osobe počinju da izbegavaju situacije koje bi mogle beck’s anxiety inventory test pdf izazvati prinudnu radnju ili misao. Ovo dalje vodi umanjenju radnog funkcionisanja, kretanja i opštenja sa drugima. Javljaju se osećanja stida, krivice i neprilagođenosti što ume da odvede u otuđenje od beck’s anxiety inventory test pdf čitavog sveta zbog svoje neobičnosti“. [6]

Među brojnim uzrocima kao najznačajniji navodi se hereditet (nasledna predispozicija). Istraživanjima, u oko 60-87% slučajeva OKP utvrđena je hereditarna predispozicija (u 45-65% kod dece, 27-47% kod odraslih, [7] 80-87% kod monozigotnih blizanca i 47-50% kod dizigotnih blizanaca) [8]. Nekoliko genetskih istraživanja utvrdila su povezanaost OKP sa prisustvom različitih beck’s anxiety inventory test pdf serotonergičkih, dopaminergičnih i glutamatergičnih gena. U suštini, svaki čovek može patiti od OKP, ali kod ljudi koji su po prirodi plašljivi, emotivni, plačljivi, nižeg samopoštovanja, kao i kod onih koji teže podnose nepravdu i kritiku, OKP se češće javljaju [9] [10] [11] [12] [13].

Izloženost hroničnom stresu, infekcije i povrede glave, menjaju funkciju i građu mozga i zato se mnogi neurotski beck’s anxiety inventory test pdf poremećaji, u koje spadaju i opsesivno-kompulzivni, mogu objasniti akumulacijom latentnog delovanja stresa, infekcije ili povrede. Simptomi u OKP se mogu pogoršati stresom, međutim, stres nije etiološki faktor OKP. CT imidžing mozga ljudi sa OKP je pokazao da oni beck’s anxiety inventory test pdf imaju drugojačije obrasce moždane aktivnosti od onih bez OKP i beck’s anxiety inventory test pdf da je različito funkcionisanje kola u određenom delu mozga, kao što je strijatum, može da izazove poremećaj. Razlike u drugim delovima mozga i neravnoteža hemijskih supstanci u beck’s anxiety inventory test pdf mozgu, posebno serotonina i dopamina, može takođe da doprinese OKP. [14] [15] U izolovanim istraživanja se konstantno nalazi neobična dopaminska i serotoninska beck’s anxiety inventory test pdf aktivnost u različitim regionima mozga kod osoba sa OKP. Ona se može definisati kao dopaminergična hiperfunkcija u prefrontalnom korteksu beck’s anxiety inventory test pdf i serotonergička hipofuncija u bazalnim ganglijama [16] [17].

Vekovi su protekli kao „doba melanholije“ [20], dok se za dvadeseti vek može reći da je „doba strepnje (anksioznosti)“, svetski podaci ukazuju na epidemiju strepnje, posebno u dvadesetprvom veku, pri čemu se simptomi strepnje, a sa njom i OKP, iz generacije u generaciju, javljaju sve ranije i sve učestalije. [21] patologija [ uredi – уреди | uredi izvor ] kategorizacija opsesija i prinuda [22] opsesije

Najčešći medicinski problem u lečenju OKP postavlja pogrešno postavljena dijagnoze beck’s anxiety inventory test pdf [23]. Zato svaki kliničar koji se bavi lečenjem OKP mora dobro beck’s anxiety inventory test pdf da raspoznaje i diferencijalno dijagnostički razlikuje kriterijume kao što su beck’s anxiety inventory test pdf tikovi, raspoloženje, anksioznost ili drugi kompulzivni oblici ponašanja, kao što su trihotilomanija ili neurodermatitis [23].

Koncept samoliječenja, kao dio bihejvioralne terapije, je najveći napredak. Metodom 4 koraka možete naučiti kako da postanete sam svoj beck’s anxiety inventory test pdf bihejvioralni terapeut. Sa saznanjem nekih temeljnih činjenica o opsesivno-kompulzivnom poremećaju i shvatanjem da je to medicinsko stanje koje beck’s anxiety inventory test pdf reaguje na tretman, bit ćete u mogućnosti da prevaziđete nagon da izvršite kompulzivna beck’s anxiety inventory test pdf ponašanja i ovladat ćete novim tehnikama kako da izađete na beck’s anxiety inventory test pdf kraj sa dosadnim, opsesivnim mislima.

RELATED_POSTS