Neuron anoxemia

Definition (FMA)

Neural cell which has as its direct parts a cell body (soma) and one or more neurites; the neuron is the structural and functional unit of the nervous system. Examples: unipolar neuron, bipolar neuron, neuron of retina.

Definition (FMA)

Somatic cell which is dervied from the neuro-ectoderm or the neural crest.

Definition (MSHCZE)

Základní buněčné jednotky nervové tkáně. Každý neuron sestává z těla, axonu a dendritů – výběžků neuronu. Jejich účelem je přijímat, vést a přenášet impulsy v nervovém systému.

Definition (NCI_NCI-GLOSS)

A type of cell that receives and sends messages from the body to the brain and back to the body.


The messages are sent by a weak electrical current.

Definition (NCI)

anoxemia

Any of the conducting cells of the nervous system. A typical neuron consists of a cell body, containing the nucleus and the surrounding cytoplasm (perikaryon); several short radiating processes (dendrites); and one long process (the axon), which terminates in twiglike branches (telodendrons) and may have branches (collaterals) projecting along its course.

Definition (MSH)

The basic cellular units of nervous tissue. Each neuron consists of a body, an axon, and dendrites. Their purpose is to receive, conduct, and transmit impulses in the NERVOUS SYSTEM.

Definition (CSP)

Basic cellular units of nervous tissue; each neuron consists of a body, an axon, and dendrites and their purpose is to receive, conduct, and transmit impulses in the nervous system.Anoxemia

Concepts

Cell

( T025)

MSH

D009474

SnomedCT

47220008

English

Cell, nerve, cells, nerve, nerve cells, nervous system cell, nerve unit, neurocyte, neurone, neural cell, nerve cell, neurone, cells nervous system, cells neural, nerve cell, neurons, neural cell, nerve cells, neuron, neuron, neuron (cell), neuron, NOS, nerve cell, neural cell, neurocyte, neurons

Swedish

Nervceller

Czech

Neurony, nervové buňky

Finnish

Hermosolut

Italian

Cellule nervose, neuroni

Russian

NEIRONY, NERVNYE KLETKI, NEIROTSIT, NEVROTSIT, НЕВРОЦИТ, НЕЙРОНЫ, НЕЙРОЦИТ, НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ

Croatian

NEURONI

Latvian

Nervu šūnas, neironi

French

Cellule nerveuse, neurone, cellules nerveuses, neurones

Polish

Neurocyty, komórki nerwowe, neurony

Japanese

神経細胞, ニューロン, ノイロン, 神経単位

anoxemia

Norwegian

Nevroner, nerveceller

Spanish

Células neurales, neurona (célula), neurona, neuronas, células nerviosas

Portuguese

Células neurais, células nervosas, neurônios

German

Nervenzellen, neuronen

Dutch

Neuron, neuronen, zenuwcellen

Definition (MSHCZE)

Specializované spojení, na němž dochází ke styku neuronu s cílovou buňkou. U klasické synapse dojde k uvolnění chemického přenašeče (transmiteru) z měchýřku presynaptického zakončení neuronu, ten je rozstříknut přes synaptickou štěrbinu na aktivovaný receptor postsynaptické membrány cílové buňky. Cílem může být dendrit, buněčné tělo nebo axon jiného neuronu nebo specializovaná oblast svalu či sekreční buňka. Neurony mohou také komunikovat cestou přímého elektrického spojení prostřednictvím ELEKTRICKÝCH SYNAPSÍ.Anoxemia existují i jiná nesynaptická spojení kromě chemické a elektrické signalizace, a to cestou mimobuněčně zprostředkované interakce. R

Definition (GO)

The junction between a nerve fiber of one neuron and another neuron or muscle fiber or glial cell; the site of interneuronal communication. As the nerve fiber approaches the synapse it enlarges into a specialized structure, the presynaptic nerve ending, which contains mitochondria and synaptic vesicles. At the tip of the nerve ending is the presynaptic membrane; facing it, and separated from it by a minute cleft (the synaptic cleft) is a specialized area of membrane on the receiving cell, known as the postsynaptic membrane. In response to the arrival of nerve impulses, the presynaptic nerve ending secretes molecules of neurotransmitters into the synaptic cleft.Anoxemia these diffuse across the cleft and transmit the signal to the postsynaptic membrane. [ISBN:0198506732]

Definition (NCI)

Specialized junctions at which a neuron communicates with a target cell. At classical synapses, a neuron’s presynaptic terminal releases a chemical transmitter stored in synaptic vesicles which diffuses across a narrow synaptic cleft and activates receptors on the postsynaptic membrane of the target cell. The target may be a dendrite, cell body, or axon of another neuron, or a specialized region of a muscle or secretory cell. Neurons may also communicate through direct electrical connections which are sometimes called electrical synapses.(mesh)

Definition (NCI_NCI-GLOSS)

The space between the end of a nerve cell and another cell.Anoxemia nerve impulses are usually carried to the neighboring cell by chemicals called neurotransmitters, which are released by the nerve cell and are taken up by another cell on the other side of the synapse. The neighboring cell may be another nerve cell, a muscle cell, or a gland cell.

Definition (CSP)

Specialized junctions at which a neuron communicates with a target cell; presynaptic terminals release a chemical transmitter stored in synaptic vesicles which diffuses across a narrow synaptic cleft and activates receptors on the postsynaptic membrane of the target cell; the target may be a dendrite, cell body, or axon of another neuron, or a specialized region of a muscle or secretory cell; do not confuse with the immunological synapse, see cross reference for that concept.Anoxemia

Definition (MSH)

Specialized junctions at which a neuron communicates with a target cell. At classical synapses, a neuron’s presynaptic terminal releases a chemical transmitter stored in synaptic vesicles which diffuses across a narrow synaptic cleft and activates receptors on the postsynaptic membrane of the target cell. The target may be a dendrite, cell body, or axon of another neuron, or a specialized region of a muscle or secretory cell. Neurons may also communicate via direct electrical coupling with ELECTRICAL SYNAPSES. Several other non-synaptic chemical or electric signal transmitting processes occur via extracellular mediated interactions.

Concepts

Body space or junction

( T030)

MSH

D013569

anoxemia

SnomedCT

69147006

French

Synapse, synapses, jonction synaptique, jonctions synaptiques

English

Synaptic junction, synapse, neuron junction, neuron-neuron junction, synapsis, synaptic junction, synapses, synapse, synapsis, synapses, synapse structure (body structure), synapse structure

Swedish

Synapser

Czech

Synapse

Finnish

Synapsit

Russian

SINAPSY, СИНАПСЫ

Japanese

接合部-神経細胞間, シナプス, 神経細胞間シナプス

Croatian

SINAPSE

Latvian

Sinapses

Polish

Synapsy

Norwegian

Synapser, synapse

Spanish

Estructura de la sinapsis (estructura corporal), estructura de la sinapsis, sinapsis, sinapsis

German

Synapsen

Italian

Sinapsi

Dutch

Synaps, synapsen

Portuguese

Sinapses